top of page
dr kai consult.webp
doctor kai inject.webp

SSB CLINIC

คลินิกผิวหนัง คลินิกความงาม ปรับรูปหน้า

SSB clinic ทรัพย์สมบูรณ์คลินิก

คลินิกชั้นนำในย่านประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ssbclinic ทรัพย์สมบูรณ์คลินิก เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี ในย่านถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ

ให้บริการตรวจรักษา 2 แผนก ได้แก่

บริการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง ความงาม ปรับรูปหน้า
  • โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง และเวชศาสตร์ความงาม ให้บริการให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลการรักษาทุกขั้นตอน โดยเน้นหลักการรักษาโดยวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายบุคคล พิจารณารายละเอียดของปัญหา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการรักษา และวางแผนการรักษาร่วมกัน
  • ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือในการรักษาได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล โดยคุณหมอจะเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการทดสอบความปลอดภัย ความสะอาด และมาตรฐานในการผลิต สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และไว้วางใจในผลลัพธ์ได้อย่างมั่นใจ
  • คุณหมอมีประสบการณ์ด้านคลินิกผิวหนังและความงามมานานกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษาทั้งด้านผิวหนัง และความงามปรับรูปหน้า พร้อมให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเอง สามารถให้คำแนะนำขั้นตอนการรักษาและการดูแลตัวเองหลังการรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้เข้ารับบริการ
บริการด้านทันตกรรม
  • ดำเนินการโดยทันตแพทย์มากประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เป็นที่ไว้วางใจของผู้รับบริการทั้งในผลลัพธ์หลังการรักษา และความสะอาด ปลอดภัยทุกขัั้นตอน
โดยการให้บริการทั้งสองด้าน เปิดให้บริการและควบคุมและดูแลทุกขั้นตอนโดยแพทย์เฉพาะด้าน เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจมากที่สุดสำหรับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน
dr kanokwan ssbclinic
dr kanokwan ssbclinic
bottom of page